Starý zámek v Chlumku

V okolí se nachází několik zámků. Z většiny z nich se však do dnešníchdob zachovaly pouze trosky. Nový zámek v Chlumku, osadě nad železniční stanicí Dasnice, se nedochoval vůbec. Zbyl pouze park a zbytky alejí, vekterých lze vidět krásné stromy (červenolistou formu buků, staré duby,lípy a javory). V téže osadě se nachází i Starý zámek (v současné doběve špatném stavu). Ze zámku v Kostelní Bříze zbyly pouze obvodové zdi. V bývalém zámeckém parku lze nalézt několik památných stromů. Za kostelem sv. Petra a Pavla se nachází středověké tvrziště.

Otevři fotografie
Přehraj audio
Přidej tip pro ostatní návštěvníky:
  • Kontakty
Close

Otevři v mobilu

http://pruvodce.poohri.cz/qr/cs/pruvodce/vodacka-ohre/misto/reka-ohre-kynsperk-az-kralovske-porici-stary-zamek-v-chlumku
Close
  • Sdílej pomocí sociální sítě
  • Facebook:
    nahrávám
  • Google plus:
  • Mail:

Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel