Přírodní park Stráž nad Ohří

Čedičová žílu Boč je součástí Přírodního parku Stráž nad Ohří, který se rozprostírá na území o rozloze 37 km2. Z hlediska biologických poměrů se jedná o oblast, která je ovlivněna termofytikem dolního Poohří. Na výslunných polohách čedičového podloží nalezneme bohatou teplomilnou vegetaci.

Svahy nad údolím Ohře jsou zarostlé přirozenými květnatými bučinami, které se zachovaly od dob hospodaření rodu Buquoyů. Na území je zastoupena řada vzácných a chráněných druhů flóry a fauny. Nalezneme zde např. prstnatec bezový, vstavač mužský aj., z fauny např. užovku stromovou, čápa černého či mloka skvrnitého.

Otevři fotografie
Přehraj audio
Přidej tip pro ostatní návštěvníky:
  • Kontakty
Close

Otevři v mobilu

http://pruvodce.poohri.cz/qr/cs/pruvodce/vodacka-ohre/misto/reka-ohre-vojkovice-az-kadan-prirodni-park-straz-nad-ohri
Close
  • Sdílej pomocí sociální sítě
  • Facebook:
    nahrávám
  • Google plus:
  • Mail:

Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel