Bezpečně na řece

Nebezpečné jezy

Většina jezů na řece Ohři nemá sportovní ani vorové propusti jak je běžné na jiných českých řekách. Výjimečně mají štěrkové propusti, které však jsou trvale zavřené. Většinu jezů je doporučeno překonávat přenášením po břehu. Tento způsob je sice nejnamáhavější, ale za to jednoznačně nejbezpečnější. Poněkud k romantičtějším způsobům patří přetahování lodí po hrázi nebo spouštění lodí na úvazu, tzv. koníčkování, po hrázi jezu nebo propustí ze břehu nebo pilíře propusti. Tento způsob se doporučuje používat většinou za nižšího stavu vody a to pouze u jezů se šikmým profilem nebo u nízkých kolmých jezů, které je možné i sjíždět. Obecně se uvádí jedenáct nebezpečných jezů na horním a středním toku řeky. Jsou to: Ottův jez v Chebu (ř. km 240,0), Jindřichov (ř. km 237,05), Kynšperk nad Ohří (ř. km 218,6), Černý mlýn - Tisová (ř. km 209,05), Radošov (ř. km 157,95), Černýš - jez (ř. km 138,40) Klášterecký jez (ř. km. 132,6), Kadaň - jez I. a II. (ř. km 125,10 a 124,45) a Želina -jez (ř. km 122,70). Mezi nejnebezpečnější patří jezy v Kynšperku nad Ohří, u Černého mlýna poblíž Tisové, v Radošově a od jezu v Černýši dále, na nich došlo již k několika utonutím. Zásadně se nesjíždějí, protože pod nimi vznikají nebezpečná vývařiště, kdy se voda u hladiny vrací zpět k jezu. Proto zde hrozí velké nebezpečí zvrhnutí lodi, při kterém posádka nemá šanci překonat zpětný proud. Překvapivé nebezpečí číhá i na stupni za Pražským mostem v Karlových Varech na ř. km 173,6, pod nímž se za vyššího stavu vody tvoří nepříjemný vodní válec.

Peřeje patří k oblíbeným zpestřením plavby po řece. Některé peřejnaté úseky řeky jako Hubertus a peřeje u Kyselky a Velichova dosahují obtížnosti až WW I+. Jsou to úseky s maximální obtížnosti na celém toku Ohře. Sjíždění těchto úseků vyžaduje znalost všech záběrů včetně ovládání lodi a osvojení si tzv. čtení vody. Na těchto úsecích je vhodné používat ochranné pomůcky včetně přilby a plovací vesty. Zvýšené riziko narůstá při vysokém stavu vody.


Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel