Kadaň

KADAŇ - 18 650 obyvatel. První písemné zmínky o vzniku osady v místech dnešní Kadaně se objevují kolem roku 1183, ale již mnohem dříve (ve 4. stol. př. n. l.) zde založili své sídlo Keltové (dle humanistické tradice založili své sídlo ve dvou osadách umístěných proti sobě na březích Ohře a nazývaných „Kad“ a „An“).

Ve městě se nachází mnoho zrekonstruovaných památek, z nichž jmenujme alespoň ty nejznámější. Ve Františkánském klášteře (Národní kulturní památka) můžete navštívit expozice kadaňského muzea, které jsou např. věnovány archeologii, mineralogii a historii hornictví, jež je s Kadaňskem úzce spjata. Při návštěvě města nemůžete minout kadaňské náměstí,jehož dominantami jsou barokní kostel Povýšení sv. Kříže, sloup Nejsvětější trojice z let 1753-1755 a radnice s gotickou věží. Městské opevnění patří k nejzachovalejším v republice.

Na královské město ji povýšil český král Přemysl Otakar II., který také založil zdejší královský hrad. V době vlády Karla IV. získalo město úplnou samosprávu spojenou s konáním výročního trhu a zakládáním vinic, ve městě byla také soustředěna krajská soudní pravomoc.

Otevři fotografie
Přehraj audio
Přidej tip pro ostatní návštěvníky:
  • Kontakty
Close

Otevři v mobilu

https://pruvodce.poohri.cz:443/qr/cs/pruvodce/vodacka-ohre/misto/reka-ohre-vojkovice-az-kadan-kadan
Close
  • Sdílej pomocí sociální sítě
  • Facebook:
    nahrávám
  • Google plus:
  • Mail:

Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel