Želínský meandr

Přírodní památka “Želinský meandr” má rozlohu 174,5 ha a byla vyhlášena v roce 1992. Území je chráněno geologicky a geomorfologicky. Těžko přístupné, skalnaté svahy, prorůstají stepní, lesostepní a lesní vegetací s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Otevři fotografie
Přehraj audio
Přidej tip pro ostatní návštěvníky:
  • Kontakty
Close

Otevři v mobilu

https://pruvodce.poohri.cz:443/qr/cs/pruvodce/vodacka-ohre/misto/reka-ohre-vojkovice-az-kadan-zelinsky-meandr
Close
  • Sdílej pomocí sociální sítě
  • Facebook:
    nahrávám
  • Google plus:
  • Mail:

Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel